Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Δημιουργίας Ψηφιακών Ιστοριών στο iPad

Αν και η αφήγηση ιστοριών έχει χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό μέσο διδασκαλίας πολλάκις κατά το παρελθόν, είναι αξιοσημείωτο πως με την ψηφιακή διάσταση που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια ενδείκνυται ακόμη περισσότερο ως μέσο για την επίτευξη μαθησιακών στόχων. Από τις ποικίλες τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία και το διαμοιρασμό ψηφιακών ιστοριών, οι σύγχρονες κινητές συσκευές (mobile devices) έχουν τη δυναμική να αποτελέσουν το απόλυτο εργαλείο και όχημα για την ψηφιακή αφήγηση ιστοριών (Alexander, 2011). Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εφαρμογής My Story Creator, η οποία προορίζεται για τη δημιουργία και το διαμοιρασμό ψηφιακών ιστοριών μέσω της ταμπλέτας iPad, και προτείνονται ενδεικτικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί η συγκεκριμένη εφαρμογή να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 90)