Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εργαστηριακών δραστηριοτήτων με τη χρήση ρομποτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία του φαινομένου της κίνησης

Η εργασία αυτή ασχολείται με τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση ρομποτικής τεχνολογίας για τη μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης στη Β' Γυμνασίου. Καταγράφει την εφαρμογή και αξιολογεί τη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας σαν εκπαιδευτικό εργαλείο σε ένα Γυμνάσιο μιας ημιορεινής περιοχής και δείχνει πως η ρομποτική τεχνολογία βοηθά σημαντικά τους μαθητές να επιτύχουν γνωστικούς στόχους στη Φυσική, να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες οργάνωσης δεδομένων, διατύπωσης συμπερασμάτων και να αντιληφθούν την αξία της ομαδικής εργασίας και συνεργασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 80)