Προτάσεις Επέκτασης και Βελτίωσης Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Η Περίπτωση του Δ.Ε.Λ.Υ.Σ.

Στην εισήγηση αυτή γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής παρατηρήσεων, ιδεών και προτάσεων που προέκυψαν από τη γενικότερη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού ΔΕΛΥΣ - Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό Υπολογιστικών Συστημάτων, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του συγκεκριμένου λογισμικού, σύμφωνα με σύγχρονες εργονομικές αλλά και παιδαγωγικές αρχές. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από τις πρώτες ‘κάθετες’ επιμορφώσεις καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του έργου Ε42, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεχίστηκε σε επιμορφώσεις του προγράμματος Οδύσσεια, καθώς και στα πλαίσια της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης. Οι ενότητες που αναπτύσσονται στην παρούσα εισήγηση εστιάζονται σε δύο βασικούς άξονες: τον εργονομικό, ο οποίος αφορά στο περιβάλλον χρήσης και στην εγκατάσταση και εκτέλεση του λογισμικού, με ειδική αναφορά στο Server ΔΕΛΥΣ, και τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό άξονα, που αφορά στα σημεία εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών εφαρμογών, καθώς και στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 870)