Προσομοίωση πειραματικής διαδικασίας για μαθητές με κινητικά προβλήματα

‘’Ακούω και ξεχνάω, βλέπω και θυμάμαι, κάνω και καταλαβαίνω’’. Από αυτή την κινέζικη παροιμία φαίνεται ότι το πείραμα λόγω των σκοπών που υπηρετεί είναι τελείως απαραίτητο, στη διδασκαλία. Τι γίνεται όμως με τους μαθητές που (λόγω φυσικών αδυναμιών) δεν μπορούν να εκτελέσουν πειράματα; Και αυτοί δικαιούνται το προνόμιο δράσης πάνω στα αντικείμενα. Η χρήση πολυμέσων δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας περιβαλλόντων που να πλησιάζουν την πραγματικότητα, ενισχύοντας συγχρόνως και την αυτενέργεια των μαθητών. Η παρούσα εργασία προτάσσει μια εφαρμογή ‘’single click’’ που στοχεύει στο να εντάξει σε πειραματική διαδικασία παιδιά με κινητικά προβλήματα. Είναι μια πολυμεσική εφαρμογή που περιλαμβάνει πειράματα οξέων και αποτελεί ένα γνωστικό εργαλείο για μαθητές Γ’ Γυμνασίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1091)