Προσομοιώσεις και Γραφήματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η Περίπτωση της Τροφικής Αλυσίδας

H εργασία αυτή, έχει ως αντικείμενο, να αναδείξει τη δυναμική της χρήσης προσομοιώσεων, φτιαγμένων με το Agentsheetsiwww.agentsheets.com). αξιοποιώντας τα γραφήματα πραγματικού χρόνου που παράγει. Αφορά την τροφική αλυσίδα (ΕΔημοτικού) και προσεγγίζει το θέμα μέσα από τέσσερα διαφορετικά επίπεδα που συνδέονται με την εξέλιξη μιας τροφικής αλυσίδας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 281)