«Ποτάμια και λίμνες στην Ελλάδα», Ένα εκπαιδευτικό CD ROM για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αυτό το CD ROM είναι ένας πολυμεσικός τίτλος που έχει ως κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του παιδαγωγικού υλικού που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται μερικοί απ’ τους σημαντικότερους υγρότοπους της Ελλάδας, παρέχονται βασικές πληροφορίες γι’ αυτούς και ακολουθεί μια σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, ώστε να αξιολογηθούν οι γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές. Η παρουσίαση του υλικού είναι πολυσύνθετη και γίνεται μέσα από συνδυασμούς κειμένων, ήχων, εικόνων, βίντεο και υπερδεσμών με εκπαιδευτικούς δικτυακούς τόπους. Η οργάνωση του υλικού είναι δενδροειδής με δυο βασικούς κλάδους: α) τα ποτάμια και β) οι λίμνες. Ο μαθητής μπορεί να πλοηγηθεί σειριακά πρώτα στις σελίδες των ποταμών και έπειτα σ’ αυτές των λιμνών ή και αντίστροφα. Το CD ROM απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου αλλά με την κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο Δημοτικό, είτε στο Λύκειο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3243)