Πολιτιστική εκδρομή σε 4 ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μ. Βρετανία - Διδακτική πρόταση για το λύκειο.

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί έχει σχεδιαστεί με το λογισμικό Ξένιος (Μικρόκοσμοι: Europe, UK towns, London map) και το διαδίκτυο. Έχει ως θέμα τη διοργάνωση μιας εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ευρώπη (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μ. Βρετανία) και απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου. Το θέμα επιλέχθηκε με αφορμή τη συμμετοχή σχολείων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την εμπλοκή τους σε εργασίες (projects) με κύριο στόχο την ανταλλαγή πολιτιστικών πληροφοριών. Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση μία τάξη ενός Λυκείου αναθέτει σε ορισμένες ομάδες μαθητών να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και να ετοιμάσουν ένα πρόγραμμα εκδρομής. Οι μαθητές μελετούν το χάρτη (Λογισμικό Ξένιος, Μικρόκοσμοι: Europe, UK towns) και προτείνουν κάποιες πόλεις με γνώμονα τους αρχαιολογικούς χώρους, τα αξιοθέατα, την τοπική κουλτούρα (διασκέδαση). Στο τέλος το πρόγραμμα θα παρουσιασθεί στους υπόλοιπους μαθητές της τάξης προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις . Το πρόγραμμα που ικανοποιεί τις προσδοκίες και τις επιθυμίες των μαθη-τών θα επιλεγεί ως καλύτερο. Η παραπάνω επικοινωνιακή περίσταση προσομοίωσης (simulation) επιδιώκει την εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές καταστάσεις (real life situations) και στη χρήση πραγματικού επικοινωνιακού λόγου στη γλώσσα-στόχο. Ενθαρρύνεται η κριτική σκέψη και η ανάληψη πρωτοβουλίας από τους μαθητές μέσω της έρευνας στο διαδίκτυο, της επιλογής και αξιολόγησης του όγκου των πληροφοριών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1112)