Ποίηση και νέες τεχνολογίες ίσον «Ποίηση Δρώσα»

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την απόπειρα εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Περιστερίου να διδάξουν γνωστικά αντικείμενα και πληροφορίες, που σχετίζονται με τη λογοτεχνία, τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και το περιβάλλον, μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή τα ποιήματα του εκπαιδευτικού Σαρρηγιάννη Αντώνη, οι μαθητές καλούνται να αποδώσουν ποιήματα, εικόνες, παραστάσεις κ.λπ. αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και τις ποικίλες εφαρμογές και ταυτόχρονα αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη και τα ταλέντα τους. Πράγματι, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες βοηθούν σε πολλαπλά επίπεδα τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και ειδικότερα την ουσιαστική ένταξη της ποίησης στο σύγχρονο τεχνολογικό σχολείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 63)