Περιστρεφόμενα φωτοβολταϊκά με χρήση του μικροελεγκτή Basic Stamp.

Οι μικροελεγκτές είναι μικρά αυτόνομα υπολογιστικά συστήματα, προγραμματισμένα να εκτελούν συγκεκριμένες εντολές και προγράμματα, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην προγραμματιζόμενη μνήμη τους. Όπως κάθε υπολογιστικό κύκλωμα, περιέχουν μονάδες εισόδου/εξόδου, μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, έναν αριθμό καταχωρητών και κυκλώματα μνήμης. Κάθε μικροελεγκτής είναι ικανός να ανταλλάξει σήματα με το εξωτερικό περιβάλλον, να εκτελέσει πράξεις και να παράγει σήματα ελέγχου σε άλλες συσκευές. Η εργασία αυτή, αναφέρεται στον μικροελεγκτή Basic Stamp της εταιρίας Parallax προγραμματιζόμενο με τη γλώσσα προγραμματισμού Pbasic και σε εκπαιδευτική του εφαρμογή σε σχολικό project η οποία έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της κατασκευής ενός αυτόματα-περιστρεφόμενου φωτοβολταϊκού. Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν συνδυάζουν μαθήματα πληροφορικής όπως προγραμματισμό και αλγόριθμους μαζί με μαθήματα φυσικής που αφορούν υλοποίηση κυκλωμάτων αντίστασης πυκνωτή (κυκλώματα RC) και μέτρηση Ηλιακής ακτινοβολίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 615)