Περιδιαβάζοντας στο «Σπίτι του Θεού»

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Το Σπίτι του Θεού» αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης του μαθήματος της χριστιανικής αγωγής μέσα από το φακό της τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Με σημείο αναφοράς τον χριστιανικό ναό παρουσιάζονται, επεξήγονται και αναπαριστούνται έννοιες, αξίες, τελετουργικά και τυπικά της Ορθόδοξης παράδοσης με την χρήση υπερκείμενων και τη δυνατότητα εκτέλεσης πλήθους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων. Το άρθρο αυτό έχει ως στόχο να κάνει μια γενική παρουσίαση των συνιστωσών του λογισμικού όπως είναι το παιδαγωγικού υποβάθρου πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η δημιουργία του λογισμικού, η δομή, τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του, καθώς και να προτείνει μια σειρά από εκπαιδευτικές εφαρμογές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 300)