Πάμε πλατεία; Οι επιμορφωτές συναντιούνται στο διαδίκτυο. Μελέτη της λίστας αλληλογραφίας μιας ηλεκτρονικής κοινότητας

Στην εργασία αυτή προσπαθούμε να αναλύσουμε μερικές από τις αλληλεπιδράσεις των μελών μιας ομάδας σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Η κοινότητα των επιμορφωτών, διασκορπισμένη σε απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας, επικοινωνεί εδώ και τρία χρόνια μέσω μιας ηλεκτρονικής λίστας αλληλογραφίας. Παρουσιάζονται τα πρώτα ευρήματα της στατιστικής επεξεργασίας των μηνυμάτων, καθώς και των συνεντεύξεων επιμορφωτών που πραγματοποιήθηκαν. Η επικοινωνία μέσω υπολογιστή δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν πολλές διαπροσωπικές σχέσεις, συχνά με εκτροπές υψηλής έντασης. Μάλιστα στο χώρο αυτό έχουν ιδιαίτερη σημασία θέματα σχετικά με τις διαφορές συμπεριφοράς των δύο φύλων. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά επικοινωνίας μέσω Η/Υ, τα αίτια συγκρότησης κοινοτήτων, και οι παρατηρήσεις από τα στατιστικά δεδομένα της λίστας των επιμορφωτών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 642)