Παιδαγωγικές και τεχνολογικές αρχές σχεδίασης ενός λογισµικού συνεργατικής εννοιολογικής χαρτογράφησης βασισµένο στο Διαδίκτυο

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι βασικές παιδαγωγικές αρχές σχεδίασης και οι τεχνικές ανάπτυξης του λογισµικού ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (έκδοση 2.0), ενός ανοικτού εκπαιδευτικού λογισµικού συνεργατικής εννοιολογικής χαρτογράφησης βασισµένο στο Διαδίκτυο. Κύριος στόχος του λογισµικού είναι η υπολογιστική υποστήριξη της ανάδυσης των γνωστικών αναπαραστάσεων και για το λόγο αυτό εµπεριέχει ειδικές συνιστώσες υποστήριξης και καταγραφής της όλης αναπαραστασιακής διαδικασίας καθώς και συνιστώσα συλλογικής και εξ αποστάσεως έκφρασης των αναπαραστάσεων µε τη χρήση µιας ειδικής κατηγορίας δρώντων (reactive agents). Επιπρόσθετα, το λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλο το φάσµα εφαρµογών που βασίζονται στην υπολογιστική εννοιολογική χαρτογράφηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 842)