«Όταν η κοκκινοσκουφίτσα έγινε μουσικό παραμύθι…»

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μια εκπαιδευτική παρέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2011 στον Α’ Δημοτικό παιδικό σταθμό του δήμου Παπάγου-Χολαργού με νήπια ηλικίας 4,5-5,5 ετών. Σκοπός της παρέμβασης ήταν να συνδυάσει τη μουσική, την αφήγηση και τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ειδικότερα επιδιώχθηκε να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με διαφορετικά τεχνολογικά εργαλεία όπως οθόνη επαφής, υπολογιστής, μαγνητόφωνο και φωτογραφική μηχανή μέσα από μια δημιουργική και παιγνιώδη προσέγγιση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 135)