Οι ΤΠΕ στην εκπαιδευση των μελλοντικών νηπιαγωγών: παραδείγματα σχεδίασης και υλοποίησης διαθεματικών δραστηριοτήτων

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τη μεθοδολογία σχεδίασης και υλοποίησης καθώς και την αξιολόγηση ενός εργαστηριακού μαθήματος εκπαίδευσης μελλοντικών νηπιαγωγών με στόχο τη σχεδίαση διαθεματικών δραστηριοτήτων με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2152)