«ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2013»: ΤΠΕ και Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο. Από την Θεωρία στην Πράξη

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης από απόσταση, με σκοπό την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, και της συνεργατικής διερεύνησης και οικοδόμηση της γνώσης αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2013» στο οποίο συμμετείχαν 208 μαθητές και 20 δάσκαλοι από 8 Δημοτικά Σχολεία, από την Αθήνα, την Αίγινα και την Κρήτη. Το πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ συμπληρώνει 13 χρόνια μια συναρπαστικής διαδρομής και μέχρι σήμερα έχουν λάβει μέρος 1800 περίπου μαθητές και 50 εκπαιδευτικοί από 17 Δημοτικά Σχολεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης (http://www.edc.uoc.gr/~odysseas/)
(Πλήθος ανακτήσεων: 118)