ΝΟΗΜΑ : H Eκπαιδευτική Διάσταση ενός Πολυµεσικού Λεξικού Νοηµατικής Γλώσσας

Το λεξικό ΝΟΗΜΑ, με 3.000 βιντεοσκοπημένα λήμματα, είναι ένα δίγλωσσο (Ελληνική Νοηματική – Νέα Ελληνικά) πολυμεσικό προϊόν σε μορφή DVD-ROM, που έχει στόχο να καλύψει βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο της διδασκαλίας του λεξιλογίου, αλλά και της μορφολογίας και των μηχανισμών δημιουργίας νέων λέξεων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). Παρά το γεγονός ότι είναι αμφίδρομο, το λεξικό έχει δομηθεί με άξονα την ΕΝΓ, είναι προϊόν βασικής γλωσσολογικής έρευνας και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προιόντων στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε δύο ομάδες χρηστών: φυσικούς νοηματιστές και άτομα που μαθαίνουν την ΕΝΓ ως δεύτερη γλώσσα, και εστιάζει στην εκπαιδευτική παρουσίαση: α) των βασικών χαρακτηριστικών δημιουργίας λέξεων στην ΕΝΓ και β) ομάδων λέξεων που χαρακτηρίζονται είτε ως σημασιολογικά συγγενείς, είτε ως συνδεόμενες βάσει των μηχανισμών παραγωγής τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2)