Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αυτή η εργασία παρουσιάζει την παρούσα κατάσταση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης που χρησιμοποιούνται, εστιάζοντας στην έλλειψη προσωποποίησης του σπουδαστή καθώς και εξατομίκευσης του συστήματος στις ανάγκες του. Η έννοια της προσωποποίησης είναι άμεσα συνυφασμένη με την έννοια της προσαρμοστικότητας, και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για μοντελοποίηση του σπουδαστή. Ένα αποτελεσματικό σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να χαρακτηρίζεται από ολοκληρωμένο προφίλ σπουδαστή και από δυνατότητες και περιεχόμενο που ταιριάζουν στις ανάγκες και προτιμήσεις του. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μία μεθοδολογία μοντελοποίησης του σπουδαστή και ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου Learning Management System (LMS), κατάλληλα διαμορφωμένου ώστε να έχει χαρακτηριστικά προσωποποίησης και εξατομίκευσης και συνεπώς αυξημένη αποδοτικότητα. Το σύστημα βασίζεται σε λογισμικό και τεχνολογίες ανοικτού κώδικα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 12)