Μια Πρόταση για τη Διδασκαλία του Μαθήματος Πολυμέσων στα ΤΕΕ

Στόχος των ΤΕΕ (Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια) είναι να συνδυάσουν τη γενική παιδεία με την εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση έτσι ώστε οι απόφοιτοι τους να είναι σε θέση να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών των ειδικοτήτων πληροφορικής περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο μαθημάτων μεταξύ των οποίων και το μάθημα των Πολυμέσων. Οι μαθητές πρέπει κατά τη φοίτηση τους να αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας των πολυμέσων και να έρθουν σε επαφή με τις παραγωγικές διαδικασίες που υιοθετούνται από επαγγελματίες. Η εισήγηση αυτή αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας του μαθήματος των Πολυμέσων στα ΤΕΕ μέσω της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης πολυμεσικής εφαρμογής σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις φάσεις ανάπτυξης που ακολουθούνται από τις εταιρίες του χώρου. Μια διαδικασία κατά την οποία οι μαθητευόμενοι αποκτούν γνώσεις μέσω της εμπειρίας, έχουν ενεργό ρόλο στην διαδικασία μάθησης, και συνεργάζονται με τους συμμαθητές και καθηγητές τους για την εύρεση λύσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1068)