Mια Φορά κι Ένα Καιρό ή ταν Ένας … Η/Υ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι παιδαγωγικές διαστάσεις της διδακτική ς αξιοποίησης του παραμυθιού στο μάθημα τόσο της γλώ σσας όσο και διαθεματικά και αναπτύσσεται προβ ληματισμός σ ετικά με τη χρή ση της Τεχ νολογίας των πολυμέσων από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο σχολικό περιβάλλον. Προτείνεται η χ ρή ση των διαδραστικ ών λογισμικώ ν όπως «Η Θάλασσα των παραμυθι ών» αλλά και ιστοσελίδων όπως των «μύθων των αδελφώ ν Γκριμ». Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ανωτέρω αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο εκπαιδευτικό μέσο. Επιπλέον, προβάλλονται και αναδεικνύονται παραράλληλα με τα αναμφισβή τητα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα, η εννοιολογική δομή των παραμυθιώ ν τόσο μέσα στο σχολικό περιβάλλον όσο και σε επίπεδο ελεύθερου χ ρόνου των μαθητώ ν. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις διδασκαλίας και κριτή ρια αξιοποίησης των δυνατοτή των των ΤΠΕ στον τομέα της λαϊκή ς παράδοσης και της διαχείρισης της καινοτομίας στα σχολεία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2)