Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α΄ Γυμνασίου

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται μια διαθεματική δραστηριότητα στα πλαίσια της διδασκαλίας της Πληροφορικής στην Α΄ Γυμνασίου και συγκεκριμένα στη Ζωγραφική. Η διαθεματική δραστηριότητα έχει ως θέμα την τέχνη του Picasso και του Warhol και έχει σκοπό να εισάγει τους μαθητές στην έννοια του e-culture. Ταυτόχρονα διερευνάται η επιτυχία και αποδοχή του εγχειρήματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 798)