Μία διδακτική πρόταση για χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών μέσα από το moodle

Τα παιχνίδια έχουν εφαρμοστεί στην εκπαίδευση σε αρκετές περιπτώσεις και σε διαφορετικά στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία και αξιολόγηση του μαθήματος «Πληροφορική» της Β’ Γυμνασίου, η οποία βασίζεται στα εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν υλοποιηθεί στη πλατφόρμα του moodle, με το άρθρωμα game. Στο site http://bdaloukas.gr/gym-vardas υπάρχει μια υλοποίηση της διδακτικής μας πρότασης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 696)