Μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής για την υποστήριξη της αναμόρφωσης μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προς τη βιώσιμη/αειφόρο ανάπτυξη

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής που εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό έργο RUCAS (Reorient University Curricula to Address Sustainability), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Tempus. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συμβολή της διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής ήταν σημαντική, όχι μόνο ως μέσο επικοινωνίας, ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού, ενημέρωσης, αλλά και κατάρτισης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αναμόρφωση των μαθημάτων τους, ενσωματώνοντας έννοιες, αρχές, γνώσεις και αξίες που σχετίζονται με τη βιώσιμη/αειφόρο ανάπτυξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 4)