«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS»

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο που απευθύνεται σε μαθητές της Στ’ Τάξης Δημοτικού και η διάρκειά του είναι 12 ώρες. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της «Ευέλικτης Ζώνης» από τον δάσκαλο σε συνεργασία με τον καθηγητή του μαθήματος της Πληροφορικής. Το σενάριο υποστηρίζει την διαθεματικότητα και έχει στοιχεία από την Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Πληροφορική και την Αισθητική Αγωγή. Οι δραστηριότητες του έχουν αναλυθεί, περιγραφεί και αναπαρασταθεί με τη βοήθεια του εργαλείου LAMS ( η διεύθυνση μεταφόρτωσης του σεναρίου: http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1601290). Η Θεωρία Μάθησης στην οποία στηριχθήκαμε για τον σχεδιασμό του είναι η Μάθηση μέσω Σχεδίων Μαθήματος (Project Based Learning), το οποίο υποστηρίζει την συνεργατική μάθηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 94)