Ιστοεξερευνώντας την πολυτροπικότητα Από τη διερεύνηση στη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων

Η πρόταση αφορά σε μία εναλλακτική και εποικοδομιστικού τύπου διδασκαλία των χαρακτηριστικών του πολυτροπικού κειμένου (Νεοελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου: ενότητες 1,2,3) στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ με τη βοήθεια του διαδικτύου. Οι μαθητές καθοδηγούμενοι από φύλλα εργασίας παρατηρούν και εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά του πολυτροπικού κειμένου επισκεπτόμενοι διαφορετικές ιστοσελίδες που θεματικά σχετίζονται με τις αντίστοιχες 10 ενότητες του βιβλίου (σχολείο, επικοινωνία, διατροφή κ.λπ.). Ειδικότερα, βρίσκουν και καταγράφουν τα χαρακτηριστικά του πολυτροπικού κειμένου, τα σχολιάζουν ανάλογα με το είδος της ιστοσελίδας που επισκέφτηκαν, δίνουν οι ίδιοι τον ορισμό του πολυτροπικού κειμένου και παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τα συμπεράσματα της έρευνάς τους μέσω πολυτροπικών παρουσιάσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 11)