Ιστοεξερεύνηση για τη Διδασκαλία της Ενότητας «Ο Υπολογιστής στη Ζωή μας»

Ο περιορισμένος χρόνος (1 ώρα την εβδομάδα) που αντιστοιχεί στο μάθημα της πληροφορικής στο γυμνάσιο ωθεί τη διδασκαλία στην εκμάθηση εργαλείων με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η προσπάθεια για ανάπτυξη γνωστικών ή κοινωνικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επιστήμη της πληροφορικής. Τα σχέδια ιστοεξερεύνησης (WebQuest) δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δομήσει τα μαθήματα πληροφορικής έτσι ώστε οι μαθητές να προσεγγίζουν την κοινωνική διάσταση της πληροφορικής μέσα από την αυτόνομη εξάσκηση σε εργαλεία. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε ένα σενάριο ιστοεξερεύνησης που κινείται σε δύο βασικούς άξονες (α) χειρισμός εργαλείων πληροφορικής (β) υποστήριξη συζήτησης και προβληματισμός για το ρόλο της πληροφορικής στο παρόν και το μέλλον.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1467)