Ισορροπημένη διατροφή

Η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει τόσο στην προαγωγή της καλής υγείας, δηλαδή στην πλήρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του ατόμου, όσο και στην αποφυγή των διαφόρων ασθενειών. Μια ισορροπημένη διατροφή συνοψίζεται στα χαρακτηριστικά του μέτρου, της ποικιλίας και της αναλογικότητας. Με βάση το τρίπτυχο αυτό κάθε άνθρωπος μπορεί να φτιάξει το διατροφικό εκείνο πρότυπο που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του. Η προτεινόμενη δραστηριότητα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους μαθητές με τη διαδικασία κατάρτισης του διαιτολογίου τους που θα χαρακτηρίζεται ως ισορροπημένο και που θα καλύπτει τις προσωπικές τους ανάγκες. Ως βασικό εποπτικό εργαλείο διδασκαλίας χρησιμοποιείται η "Πίτα της Ισορροπημένης Διατροφής". Oι μαθητές ανακαλύπτουν τα κυριότερα θρεπτικά συστατικά που συνιστούν την καθεμιά από τις πέντε βασικές ομάδες τροφίμων. Ζητείται από τους μαθητές να συντάξουν ένα τυπικό τριήμερο διαιτολόγιο όπου αποτυπώνεται η γνώση τους όσον αφορά την ποικιλία και την αναλογικότητα. Η πρόταση που υποβάλλουν ελέγχεται ως προς την ποικιλία των τροφίμων και την αναλογία των διαφόρων ομάδων τροφίμων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2139)