«Ήλιος- Ενέργεια- Περιβάλλον»: Εκπαιδευτικό Λογισµικό για Μαθητές Δηµοτικού Σχολείου

Στο πλαίσιο της εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, με στόχο την τροποποίηση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας και μάθησης, παρουσιάζουμε εκπαιδευτικό λογισμικό με θέμα: «Ήλιος- ενέργεια- Περιβάλλον», το οποίο διαπραγματεύεται τη ροή ενέργειας στο οικοσύστημα και τη χρήση συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι δομημένο σύμφωνα με τις παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές για τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Ενσωματώνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων σε παιγνιώδη μορφή. Στοχεύει μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και με ένα πλούσιο σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα εκπαιδευτικό περιβάλλον στην ενεργό εμπλοκή του μαθητή για την ανακάλυψη της γνώσης και την περαιτέρω τροποποίηση της συμπεριφοράς του απέναντι στο φυσικό περιβάλλον.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1002)