Η ρομποτική για τους εκπαιδευτικούς: πρόκληση του εφικτού ή του ανέφικτου;

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο και μέρος των αποτελεσμάτων επιμορφωτικής δράσης σε εν ενεργεία καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που οργανώθηκε το Μάιο του 2010 από τη Β’ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη ρομποτική τόσο ως προς την τεχνολογική της διάσταση όσο και ως προς την εκπαιδευτική της αξιοποίηση. Οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν σε ένα αυθεντικό πλαίσιο σχεδιάζοντας μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία εμπλέκουν τους μαθητές στη σύνθεση ρομποτικών κατασκευών με στόχο την οικοδόμηση γνώσης μέσω διερεύνησης και πειραματισμού. Βασικές διδακτικές στρατηγικές που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ήταν η μάθηση σε ομάδα, η σταδιακή υποστήριξη στην παραγωγή έργου, η επίλυση προβλημάτων, και η ανάπτυξη συνθετικών εργασιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 75)