Η πορεία των υπηρεσιών INTERNET κατά τα τρία τελευταία χρόνια στο χώρο της Δ/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια αναδρομή στα γεγονότα , στις προσπάθειες και στα αποτελέσματα που έφερε η εισαγωγή μερικών από τις υπηρεσίες Internet στον χώρο της Δ/θμιας Εκπ/σης Σάμου κατά την τελευταία τριετία. Περιγράφονται οι αρχικές σκέψεις , οι συντονισμένες προσπάθειες , η συμβολή παραγόντων της εκπ/σης , τα αποτελέσματα όλων αυτών των προσπαθειών , καθώς και το τι αναμένεται απ’ όλα αυτά στο άμεσο μέλλον.
(Πλήθος ανακτήσεων: 859)