Η Eπιμόρφωση των Eκπαιδευτικών στις Tεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας - Συσχετισμοί και Αποκλίσεις, Προβλέψεις και Προβληματισμοί

Η εισήγηση αυτή ασχολείται κριτικά με το ελληνικό πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και μελετά τους συσχετισμούς και τις αποκλίσεις του από τα αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας. Μία πρώτη επισκόπηση των προγραμμάτων σπουδών που ακολουθούνται σε κάθε χώρα καταλήγει στη βασική διαπίστωση πως το Ελληνικό πλαίσιο σπουδών δεν είναι παρά ένας συγκερασμός των σχεδίων δράσης των δύο άλλων χωρών. Στη συνέχεια και με γνώμονα αυτό το σημαντικό στοιχείο σύγκλισης που επιτρέπει την αξιοποίηση των δεδομένων από άλλες χώρες, επιχειρούνται μία σειρά από προβλέψεις αναφορικά με τις αιτίες που θα προκαλέσουν τη μερική επιτυχία ή την εν μέρει αποτυχία του εν λόγω προγράμματος επιμόρφωσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 673)