Η εισαγωγή στον προγραµµατισµό: Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Στην εργασία αυτή δίνεται µια συνθετική παρουσίαση των χαρακτηριστικών των διάφορων προσεγγίσεων διδασκαλίας του προγραµµατισµού σε αρχάριους και των πιο αντιπροσωπευτικών εκπαιδευτικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της κάθε προσέγγισης, µε στόχο τη στήριξη ενός εισαγωγικού µαθήµατος στον προγραµµατισµό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)