Η Εικονογράφηση των Σχολικών Βιβλίων για το Διαδίκτυο και οι Παιδαγωγικές Σχέσεις με τους Μαθητές

Η εργασία αυτή επίκεντρο έχει τις οπτικές αναπαραστάσεις του Διαδικτύου στα σχολικά βιβλία της Πληροφορικής. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των οπτικών αναπαραστάσεων για το Διαδίκτυο, αλλά και οι παιδαγωγικές σχέσεις που κάποιες επιλεγμένες εικόνες αναπτύσσουν με τους μαθητές. Οι σχολιασμοί με τη μορφή υποτίτλων που ζητήθηκαν από τους μαθητές αποκαλύπτουν ότι οι μαθητές παρουσιάζουν αδυναμία στο να αντιληφθούν συνολικά τα στοιχεία των αναπαραστάσεων και τις προσεγγίζουν άλλοτε αποσπασματικά και άλλοτε επηρεαζόμενοι από την φαινομενολογία τους. Σε κάποιες από αυτές προβάλλουν έννοιες και οντότητες που γνωρίζουν και συσχετίζουν με την κάθε εικόνα, άσχετα με το αν αυτές αναπαρίστανται. Αποτελεσματική δράση των οπτικών αναπαραστάσεων στην κατανόηση του Διαδικτύου φαίνεται να απαιτεί συνεργασία οπτικής αναπαράστασης, υπότιτλου και κειμένου, αλλά και κατάλληλη αξιοποίησή τους από τον εκπαιδευτικό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2242)