Η διαφοροποίηση στη διδακτική της Ιστορίας με την αξιοποίηση του λογισμικού «Ιστορικός Άτλας-Centennia»

Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στα ευρήματα διδασκαλιών στόχος των οποίων ήταν να αποτελέσουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ένα εργαλείο συστηματικής εργασίας για το μάθημα της Ιστορίας, ενσωματωμένο στην καθημερινή διδακτική πρακτική και όχι ένα περιστασιακό γεγονός.
(Πλήθος ανακτήσεων: 88)