Η Διαδικασία Πρόκλησης των Πεποιθήσεων των Φιλολόγων κατά την Επιμόρφωση για Αξιοποίηση του Λογισμικού Παρουσιάσεων στην Επικοινωνιακή Διδασκαλία της Γλώσσας

Η διαδίκασία πρόκλησης πεποιθήσεων των φιλολόγων αναφορικά με τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας, καθώς εμπλέκονται σε επιμόρφωση με αντικείμενο την αξιοποίηση του Λογισμικού Παρουσιάσεων στη διδασκαλία τους αποτελεί αντικείμενο της έρευνας στην οποία εστιάζει η παρούσα εργασία. Στην εν λόγω έρευνα η ανάλυση των δεδομένων παρουσιάζεται μέσω «καρικατούρων» εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Μέσω της δόμησης των καρικατούρων αυτών επιχειρείται να διαφανούν οι παράγοντες που λειτούργησαν ως πρόκληση στις πεποιθήσεις των φιλολόγων κατά την επιμορφωτική διαδικασία. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία από τις καρικατούρες που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 543)