Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική αγωγή: απόψεις των υποψήφιων Βρεφονηπιοκόμων

Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει στις απόψεις των υποψήφιων βρεφονηπιοκόμων σχετικά με τη χρήση και την αξιοποίηση των υπολογιστών στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αρχικά, πραγματοποιείται σύντομη ανασκόπηση σχετικών ερευνητικών εγχειρημάτων και μέσα στο πλαίσιο που διαμορφώνουν με την παρούσα προσέγγιση, επιχειρείται η αποτύπωση των απόψεων των υποψήφιων βρεφονηπιοκόμων πριν την παρακολούθηση σχετικού εργαστηριακού μαθήματος και συγκρίνεται με την διαμόρφωση των απόψεών τους μετά την παρακολούθησή του. Κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος οι φοιτήτριες/τες έρχονται σε επαφή και αλληλεπιδρούν με παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία απασχολούνται με υπολογιστή, ώστε να αποκομίσουν και βιωματική εμπειρία. Οι απόψεις τους αρχικά καταγράφονται επιφυλακτικά θετικές, ενώ φαίνονται ανεξάρτητες από το βαθμό εξοικείωσης τους με τη χρήση η/υ. Μετά τη σχετική επιμόρφωση και την εμπειρία με τα παιδιά, οι απόψεις τους διαμορφώνονται θετικά ενισχυμένες. Το αποτέλεσμα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η σχετική επιμόρφωση βοηθάει στη διαμόρφωση θετικής στάσης, ειδικά όταν περιέχει και εμπειρία από πρακτική εφαρμογή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 48)