Γνωρίζοντας τους αρχαίους και σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες µέσα από ένα υπερµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το υπερµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό "Ο Διαγόρας στην Ολυµπία" το οποίο έχει ως κεντρικό του θέµα τους αρχαίους και σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες. Το λογισµικό αυτό απευθύνεται σε οµογενείς κυρίως µαθητές ηλικίας 12-15 που µαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 833)