Εξομοίωση προβλημάτων ηλεκτρισμού & μηχανικής με αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Interactive Physics στα ΤΕΕ. Μια διδακτική προσέγγιση για τα ΤΕΕ

(Πλήθος ανακτήσεων: 1787)