Ευρωπαϊκό διαδικτυακό μάθημα: “Η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα eTwinning - Creative writing in eTwinning, a hands-on experience”

Η Διαδικτυακή εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια, κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Δίνει τη δυνατότητα σε όλους να επιμορφωθούν στο χώρο τους, να επιλέξουν το χρόνο, τη διάρκεια και το περιεχόμενο χωρίς να περιορίζονται σε μια αίθουσα. Το μόνο που απαιτείται είναι μια σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο και βασικές γνώσεις χρήσης των Νέων Τεχνολογιών. Οι δυνατότητες και τα θέματα είναι πολλά και προσφέρονται είτε δωρεάν είτε με κάποια χρηματική επιβάρυνση. Το μάθημα “Η Δημιουργική γραφή στο eTwinning” αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση, καθώς πέρα από ένα διαδικτυακό μάθημα επιμόρφωσης, που έδωσε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη να γνωρίσουν αλλά και να εφαρμόσουν δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, προσέφερε τη δυνατότητα και σε δραστήριους εκπαιδευτικούς της ευρωπαϊκής eΤwinning κοινότητας της «Δημιουργικής Τάξης», να αποκτήσουν δεξιότητες στη δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού και στη διαχείρισή του και την ευκαιρία να αναγνωριστεί η δραστηριότητά τους στην κοινότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 88)