Έρευνα θέσεων καθηγητών για τη διδακτική αξιοποίηση της Διαθεματικότητας στο Γυμνάσιο

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια έρευνα σε καθηγητές Γυμνασίων για τη μελέτη των παραγόντων της πραγμάτωσης διαθεματικών διδασκαλιών, όπως ο βαθμός πραγματοποίησης τέτοιων διδασκαλιών, η καταγραφή των ανασταλτικών παραγόντων στην πραγμάτωσή τους, η επίδραση της διαθεματικής διδασκαλίας στη στάση των μαθητών, ο βαθμός συνεργασίας των μαθημάτων, ο βαθμός χρήσης διαθεματικών εννοιών. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν σημεία στα οποία υπάρχει η ανάγκη να επικεντρώσουν τις προσπάθειες τόσο οι φορείς της εκπαίδευσης όσο και οι εκπαιδευτικοί, με στόχο επιτυχείς Διαθεματικές Διδασκαλίες προς την κατεύθυνση μιας ολιστικής προσέγγισης της γνώσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 947)