Eπιτάχυνση ή διευκόλυνση; Μια εξέταση της επίδρασης ενός λογιστικού φύλλου στην επίλυση προβληµάτων συνάφειας

Δύο από τις πιο γενικά αποδεκτές απόψεις στη βιβλιογραφία είναι ότι η χρησιµοποίηση του ΗΥ σε µια µαθησιακή δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσµα (α) την ταχύτερη και (β) την ευκολότερη ολοκλήρωση της. Παρά το γεγονός ότι πολύ συχνά διάφοροι ερευνητές επικαλούνται τις απόψεις αυτές για να ερµηνεύσουν την κατά κανόνα θετική επίδραση των ΗΥ στη µάθηση, δεν υπάρχουν έρευνες που να έχουν προχωρήσει σε σχετική διεξοδική διερεύνηση. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη µελέτη αυτού του ζητήµατος. Ειδικότερα, εξετάζεται το εάν η επίλυση προβληµάτων συνάφειας από 15χρονους µαθητές επιτυγχάνεται ταχύτερα και ευκολότερα µε τη χρήση ενός λογιστικού φύλλου σε σχέση µε µια πιο παραδοσιακή προσέγγιση µε µολύβι και χαρτί. Είκοσι µαθητές τρίτης γυµνασίου χωρίστηκαν σε δύο οµάδες των δέκα όπου κάθε µαθητής στη µία οµάδα διδάχτηκε ατοµικά από τη δασκάλα του να επιλύει µια σειρά από προβλήµατα συνάφειας µε µολύβι και χαρτί ενώ κάθε µαθητής στην άλλη οµάδα διδάχτηκε ατοµικά να τα επιλύει µε ένα λογιστικό φύλλο. Αναφορικά µε το χρόνο, τα αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν ότι, ενώ γενικά η χρήση του λογιστικού φύλλου επέφερε ούτε ταχύτερη επίλυση των προβληµάτων ούτε την κάλυψη περισσότερης ύλης, ο χρόνος που απαιτήθηκε για την επίλυση προβληµάτων στην οµάδα όπου χρησιµοποιήθηκε το λογιστικό φύλλο συρρικνώθηκε σηµαντικά, µε αποτέλεσµα το χρονικό πλεόνασµα που προέκυψε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλες µαθησιακές δραστηριότητες. Αναφορικά µε τη διευκόλυνση, τα δεδοµένα έδειξαν ότι η χρήση του λογιστικού φύλλου δεν συνεπάγεται και ευκολότερη επίλυση των προβληµάτων από τους µαθητές. Τέλος, γίνεται αναφορά στο θέµα των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τον ΗΥ και των δυνατοτήτων που τελικά γίνονται αξιοποιούνται από τους µαθητές µε την εξέταση των µοτίβων συµπεριφοράς των µαθητών στις δύο οµάδες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 591)