Ενθύμιο Φοίτησης Eκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται οι εντυπώσεις των εκπαιδευομένων ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Οι εκπαιδευόμενοι θυμούνται τη σχολική τους ζωή, διατυπώνουν τις απόψεις και τις κρίσεις τους σχετικά με τη φοίτηση τους στο ΣΔΕ και εκφράζουν τα συναισθήματα τους. Στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός επεξεργαστή κειμένου τα αποτυπώνουν γραπτώς. Διανθίζουν το κείμενο τους με φωτογραφίες που οι ίδιοι τραβούν στο χώρο του σχολείου με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή με φωτογραφίες που μετατρέπουν σε ψηφιακή μορφή χρησιμοποιώντας έναν σαρωτή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 754)