«Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» «Πολυμεσική Εφαρμογή για Παιδιά με Αυτισμό»

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ειδική Αγωγή και ειδικότερα στην περίπτωση διδασκαλίας παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (και συγκεκριμένα με αυτισμό), με στόχο τη βελτίωση και ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Υπερ-Δομή1, η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν επανασχεδιασμού, εμπλουτισμού και διαμόρφωσης του ήδη υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισμικού LT125_ThinkingMind - Υπερ-Δομή, έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση γνωστικών δεξιοτήτων μαθητών με αυτισμό. Αρχικά αξιολογήθηκε η ευχρηστία, η αποδοχή και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής LT125_ThinkingMind_Υπερ-Δομή από εκπαιδευτικούς και επιστημονικό προσωπικό Ειδικών Δημοτικών Σχολείων. Κατόπιν, έγινε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της νέας εφαρμογής Υπερ-Δομή1, η οποία αξιολογήθηκε από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από τα ίδια τα παιδιά. Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και η ανταπόκριση των μαθητών ήταν στοιχεία ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 320)