Ένα σχολείο κάτω από την Ακρόπολη: τρία εργαλεία, δύο τεχνολογίες, μια φιλοσοφία - (Η γεωμετρία @ διαδίκτυο)

Αν και μέχρι τώρα η ανάπτυξη και η συντήρηση ιστοσελίδων των σχολείων απαιτούσε γνώσεις προγραμματισμού, σήμερα είναι αίτημα όλο και περισσότερων εκπαιδευτικών να συμμετέχουν στη δραστηριότητα αυτή με τη χρήση εργαλείων απλών, κατανοητών και εύχρηστων, ακόμα και σε αρχάριους χρήστες Η/Υ. Με αφορμή τη δημιουργία του δικτυακού τόπου ενός σχολείου, πειραματιστήκαμε στη χρήση τέτοιων εργαλείων, όπως αυτό που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, τον επεξεργαστή κειμένου Word και το λογισμικό Web Dwarf V2 της Virtual Mechanics. Η φιλοσοφία που αποτέλεσε το κίνητρο στην προσπάθειά μας αυτή, είναι τα διανυσματικά γραφικά στο Διαδίκτυο, αποτελούμενα από γεωμετρικά σχήματα, η μεγέθυνσή των οποίων προκαλεί τον επανασχεδιασμό τους. Επίσης, η τεχνολογία που κυριαρχεί περισσότερο στο Διαδίκτυο, είναι η στατική HTML. Ταυτόχρονα όμως, μία νέα τεχνολογία έρχεται να δώσει μία δυναμική προοπτική με την αναπαράσταση διανυσματικών γραφικών: SVG (Scalable Vector Graphics) – Κλιμακωτά Διανυσματικά Γραφικά. Η SVG προσφέρει απεριόριστες επιλογές στο χειρισμό γραφικών, χαρακτήρων, χρωμάτων, μεγέθυνσης – σμίκρυνσης (zoom), κίνηση, υψηλής ανάλυσης εκτύπωση, μειωμένο κόστος συντήρησης, εύκολη αναβάθμιση, μικρά μεγέθη αρχείων για γρήγορο φόρτωμα των ιστοσελίδων και πολυμεσικές ικανότητες. Επιπλέον, η δυνατότητα χρήσης δωρεάν, λιτών και ευέλικτων εργαλείων που δεν απαιτούν γνώση προγραμματισμού, μπορεί να την καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή τεχνολογία ακόμα και σε χρήστες με μικρή σχετικά εμπειρία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 685)