Εκπαιδευτικό σενάριο για την επεξεργασία κειμένου στην προσχολική ηλικία: Μία μελέτη περίπτωσης

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη μελέτη των μαθησιακών αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου για το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετέχουν οκτώ νήπια. Σκοπός του σεναρίου ήταν να έρθουν τα νήπια σε μια πρώτη επαφή με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (ΕΚ) και να εξοικειωθούν με ορισμένες βασικές εντολές του. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ατομικές συνεντεύξεις στις δραστηριότητες ανίχνευσης και αξιολόγησης, καταγραφή ενεργειών της οθόνης του υπολογιστή και παρατηρήσεις των ερευνητριών. Οι μαθητές προσχολικής ηλικίας ανταποκρίθηκαν θετικά στις δραστηριότητες και κατάφεραν να διαχειριστούν εντολές μορφοποίησης κειμένου, εισαγωγής εικόνας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 137)