“Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών” (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται στην επίλυση ασκήσεων με βοηθό τον Η/Υ και την τεχνολογία των πολυμέσων, στοχεύοντας τη βελτιστοποίηση της ικανότητας επίλυσης μαθηματικών ασκήσεων εκ μέρους των μαθητών. Στα πλαίσια της εργασίας μας, θα προσπαθήσουμε με τη χρήση των εργαλείων που παρέχουν σήμερα οι Η/Υ και τη βοήθεια των πολυμέσων (εικόνα - κίνηση -ήχος - video), να αναπτύξουμε στρατηγικές διδασκαλίας μαθηματικών εφαρμογών και ασκήσεων. Η παρουσίαση της κάθε εφαρμογής θα γίνεται με διαδοχικά βήματα, χρησιμοποιώντας αποδεικτική διαδικασία, με ενσωματωμένα πολυμεσικά χαρακτηριστικά, ώστε να είναι απλή και εύχρηστη. Ο χρήστης της θα είναι σε άμεση αλληλεπιδραστική επικοινωνία με την τρέχουσα εφαρμογή, ενώ θα του παρέχεται η δυνατότητα πειραματισμού, κάτι που θα προσδίδει ευελιξία και δυναμισμό στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1477)