Εκπαιδευτικό λογισμικό για επιλεγμένες ενότητες της Φυσικής - Έργο και Ενέργεια

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Φυσικής αποτελεί ένα πολύ δυνατό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όμως, η τεχνολογία θα πρέπει να είναι το εργαλείο υποστήριξης και όχι το κέντρο εστίασης για τη μαθησιακή διαδικασία. Στην παρούσα εισήγηση αναλύεται ο σχεδιασμός αλλά και η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο διαδίκτυο για τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας της Φυσικής. Ο βασικός σκοπός είναι να προσφέρουμε ένα ‘μέσο διδασκαλίας’, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση της ενότητας της Φυσικής, η οποία αφορά το Έργο και την Ενέργεια. Η εκπαιδευτική εφαρμογή αξιοποιεί τις δυνατότητες των πολυμέσων και επομένως ο ήχος, το κείμενο, οι εικόνες – σταθερές και κινούμενες – και τα γραφικά αποτελούν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η συγκεκριμένη υλοποίηση. Η χρήση της εφαρμογής επιτρέπει την επιλογή τόπου, χρόνου αλλά και ρυθμού μελέτης, την καθοδήγηση μελέτης, την επεξήγηση βασικών εννοιών με προσομοιώσεις, την εκτέλεση πειραμάτων και τέλος την αξιολόγηση της προόδου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 21)