Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη διδασκαλία ορολογίας στο Λύκειο: η περίπτωση της ΛΕΞΙΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό λογισµικό ΛΕΞΙΠΛΟΗΓΗΣΗ. Πρόκειται για ένα τρίπτυχο ανοικτό λεξικολογικό εργαλείο διαθεµατικής προσέγγισης των µαθηµάτων που διδάσκονται στο Ενιαίο Λύκειο, µέσα στο δηµιουργικό περιβάλλον του οποίου συνδυάζονται ήχος, εικόνα video και κείµενο και τίθενται στην υπηρεσία των εκπαιδευόµενων. Καλύπτει έξι γνωστικά αντικείµενα (βιολογία, πληροφορική, αισθητική αγωγή, λογοτεχνία, οικονοµία και δίκαιο) και µπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα. Αποτελείται από τον Λεξικογράφο, τη Βιβλιοθήκη πολυµέσων και το Ασκησιολόγιο λεξιλογίου και συµπληρώνεται από έναν κόµβο στο διαδίκτυο και ένα Σηµειωµατάριο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 846)