Εκπαιδευτική πύλη στις Κυκλάδες, σχεδιασμός και υλοποίηση

Εκπαιδευτική πύλη είναι ένας δικτυακός τόπος στο Internet που απευθύνεται στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Σ’ αυτή την πύλη υπάρχουν πληροφορίες και υλικό χρήσιμα για εκπαιδευτικούς, μαθητές αλλά και για οποιονδήποτε θα ήθελε να αντλήσει πληροφορίες για θέματα τα οποία αφορούν την εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό είναι η ταξινόμηση του υλικού για εύκολη πρόσβαση. Πρόκειται για δικτυακούς τόπους οι οποίοι δημιουργούνται από εκπαιδευτικούς οργανισμούς (δημόσιους ή ιδιώτες) και προσπαθούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες ευρύτερου ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικά θέματα σε αντίθεση με τις «εκπαιδευτικές φωλιές» οι οποίες κατασκευάζονται συνήθως από ένα εκπαιδευτικό με θέματα ειδικού ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα η διδασκαλία σχολικών μαθημάτων. Στην εισήγησή μας θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντήσεις στα ερωτήματα: • Ποια είναι η κατάσταση σήμερα; • Ποιες είναι οι κυριότερες εκπαιδευτικές πύλες και τι επιδιώκουν; • Ποιες είναι οι κυριότερες σχεδιαστικές αρχές μιας εκπαιδευτικής πύλης στις Κυκλάδες σήμερα;
(Πλήθος ανακτήσεων: 882)