Εκπαιδευτική δραστηριότητα στο μάθημα των γαλλικών με το λογισμικό Ξένιος: ("Intermed") Πλοήγηση στη Μεσόγειο-Πολυμορφία και Διαπολιτισμικότητα

Με την εισήγηση που ακολουθεί αναλύεται μια προσπάθεια δημιουργίας ενός σεναρίου διδασκαλίας γαλλικής γλώσσας με την αξιοποίηση του λογισμικού FLL-ΞΕΝΙΟΣ και του διαδικτύου. Η βασική φιλοσοφία που διέπει αυτή την προσπάθεια είναι, με στόχο την εκμάθηση γαλλικών, από τη μια να γίνουν φανερές οι δυνατότητες αξιοποίησης, επέκτασης και εμπλουτισμού του παραπάνω λογισμικού, από την άλλη, να φανεί ότι η γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της Ευρώπης και της Μεσογείου. Δεδομένου ότι η Ελλάδα και η Γαλλία είναι Ευρωπαϊκές, αλλά και Μεσογειακές χώρες και κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους αλληλεπίδρασαν με λαούς που έζησαν ή ζουν στην περιοχή, επιδιώκουμε να καταδείξουμε στους μαθητές μας πως το πολιτισμικό «μωσαϊκό» που απαρτίζει τις σύγχρονες κοινωνίες στην Ευρώπη δεν αποτελεί ένα νέο ή επικίνδυνο φαινόμενο. Αποτελεί θα λέγαμε μια φυσική ιστορική εξέλιξη και εμπεριέχει δυναμικά στοιχεία προόδου. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 2001 ως έτους γλωσσών κάνει πλέον οργανωμένες προσπάθειες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας ως ισχυρού σημείου της Ευρώπης και επενδύει στην ανάπτυξη της ανεκτικότητας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, μέσα από πρωτοβουλίες που αφορούν την εκμάθηση γλωσσών, γι’ αυτό κι εμείς θελήσαμε να προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα κάνοντας ένα «ταξίδι» στη Μεσόγειο, το λίκνο της Ευρώπης. Ξεκινήσαμε από την Ελλάδα για να πάμε στη σύγχρονη Μασσαλία (πόλη που ιδρύθηκε από Έλληνες ναυτικούς, αποτέλεσε βασικό εμπορικό και πολιτισμικό κόμβο και σήμερα έχει έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα) και να περάσουμε απέναντι στο Αλγέρι του 18ου αιώνα (πόλη όπου συμβίωσαν ΄Αραβες, Μαυριτανοί, Χριστιανοί, Εβραίοι, Κουρσάροι και Ευρωπαίοι) για να ξαναγυρίσουμε στο νησί της Σύρου, πολυεθνικό σταυροδρόμι στην ιστορία της. Ως εργαλείο χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό FLL-ΞΕΝΙΟΣ (υποστηρικτικό υλικό «Αβάκιο» και το διαδίκτυο), το οποίο εμπλουτίσαμε με νέες ενδιαφέρουσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1339)