Εισαγωγή και εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά συστήματα ξένων χωρών

Μετά από πρόσκληση του Βρετανικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2003 μέχρι την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2003 συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων εκπαιδευτικών οργανισμών προερχόμενων από διάφορες χώρες της Ευρώπης, Ασίας, Λατινικής Αμερικής, Αφρικής και Ωκεανίας Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αφενός και αφετέρου η παρακολούθηση της έκθεσης «ΒETT 2003: THE EDUCATIONAL TECHNOLOGY SHOW AND STUDY TOUR». Η ομάδα αποτελείτο από εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, συμβούλους εκπαίδευσης, διευθυντές εκπαίδευσης, επιμορφωτές διδασκόντων, στελέχη κρατικών και ημι-κρατικών εκπαιδευτικών φορέων, καθηγητές πανεπιστημίων εκπαιδευτικών τμημάτων και άλλα στελέχη της εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1253)